top of page
logo tomaco intro | okładki na książki | okładki na podręczniki

Jako rodzinna firma handlowa o kilkunastoletniej historii działalności wyznaczamy sobie jasne cele 

oraz działamy zgodnie z określonym systemem wartości biznesowych i społecznych. Jesteśmy dumni,

że możemy współpracować już z ponad 200 księgarniami, sklepami papierniczymi, antykwariatami 

oraz bibliotekami. Cenimy sobie bardzo wysoko okazane nam zaufanie i chcemy je stale podtrzymywać.

Nasze cele

Chcemy upowszechniać usługę CoLibri by Oxford w Polsce, w ścisłej współpracy z właścicielem marki, firmą Hamelin, reprezentowaną w Polsce przez Hamelin Polska sp. z.o.o., księgarniami, sklepami papierniczymi oraz antykwariatami, myśląc i działając perspektywicznie, długoterminowo. Pragniemy funkcjonować tak, aby rozwijając swoją działalność i zwiększając dochody zawsze uwzględniać cele biznesowe oraz interesy naszych partnerów. Chcemy także wspierać czytelnictwo, dobrze pojętą modę na czytanie a także ochronę zbiorów książkowych - zarówno tych publicznych, jak i prywatnych.

Nasze wartości

Opieramy nasze działanie na szacunku, zaufaniu i dążeniu do wspólnej korzyści.

 

Stosujemy takie same standardy wobec siebie, jak i wobec naszych współpracowników. Płacimy na czas nasze zobowiązania i tego samego wymagamy od innych.

Jesteśmy uczciwym partnerem handlowym, prowadzącym przejrzystą i stabilną politykę cenową, stwarzając tym samym przewidywalną perspektywę dochodów dla firm, z którymi pracujemy.

 

Wyznajemy prostą zasadę, że nasz sukces biznesowy ściśle współzależy od Waszego sukcesu.

Wspomagamy Was marketingowo w takim zakresie, na jaki tylko pozwala nasz budżet, poprzez promowanie Waszej działalności na Facebooku, budowaniu rozpoznawalności marki CoLibri, oraz dzieleniu się swoim doświadczeniem, projektami ulotek, plakatów i wszelkich innych materiałów reklamowych.

Chcemy chronić środowisko naturalne w maksymalnym możliwym zakresie, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa krajowego i europejskiego.

bottom of page